Netværk

Børnehuset Emil Pipersvej, afd. Ulrikke og Børnely, er i et forpligtigende netværk med 8 andre institutioner i nærområdet.

Det er et ledelsesnetværk, men der er også samarbejde på tværs for pædagogerne. Samarbejdet og sparring forgår via grupper, med sprogtovholdere, naturtovholdere og It tovholdere.

Derudover er der arrangeret nogle børneaktiviteter på tværs af institutionerne.

Særlige fokusområder er Inklusion og Natur.

I 2014 har vi samarbejdet vi med Pernille Hede, naturvejleder, omkring et projekt "Ro i naturen". Dette er et forløb hvor børnene får naturoplevelser og fordybelse sammen i oplevelser og samarbejdsøvelser i børnegrupperne.

Derudover har vi alle arbejdet med et inklusionsforløb med Lene Gundersen, psykolog, med særligt fokus på personalets kompetencer.

Følgende dagtilbud er en del af vores netværk:

Børnehaven Bondebyen. Børnehuset Kastaniehuset. Børnehuset Klokkeblomsten,.Vuggestuen Firkløveren.

Børnehuset Hjortholm.Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Papillon/Andedammen.